وبگاه شخصی عبدالرضا بهره مند

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
اختراع و ابتکار

اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج

ابتكار و ارائه آثار بديع و ارزنده علمي

عنوانسال ثبت
http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/20/1433/2016/hess-20-1433-2016-metrics.html 2016 


فعاليت مؤثر در خودكفايي براي اولين بار

نرم‌افزار و پايگاه اطلاعاتي


عنوانناشر يا نشاني اينترنتي
نرم افزار آموزشی محاسبه پروفیل سطح آب- GVF profile http://dl.gau.ac.ir/page_news.aspx?id=1048 


  بازديد : 42895
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان