وبگاه شخصی عبدالرضا بهره مند

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: هیدرولوژی عمومی، کارتوگرافی
قابل ذکر است که در فاصله سال 1379 تا 1381 علاوه بر دو درس فوق دروس اکولوژی عمومی، عکسهای هوایی، مرتعداری، هوا و اقلیم شناسی و درخت شناسی را نیز بعنوان عضو سابق هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بافت کرمان تدریس نموده ام
كارشناسي ارشد: مدلسازی هیدرولوژی، مهندسی رودخانه، کنترل سیل، مدلسازی اکوسیستمهای مرتعی، هیدرولوژی مرتع، هیدرولوژی مناطق خشک
دكتري: هیدرولوژی پیشرفته، شبیه سازی حوزه آبخیز
نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت ایران بافت کرمان تمام وقت 1379 1381 


  بازديد : 42893
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان